Mijn Hartrevalidatie

Sinds 2012 neemt Fysiotherapie Maas deel aan het Mijn Hartrevalidatie programma, een samenwerkingsverband tussen de afdeling cardiologie van het Spaarne Gasthuis en fysiotherapiepraktijken in de regio. Pieter en Shannon zijn bij Fysiotherapie Maas verantwoordelijk voor de hartrevalidatie.

Het hartrevalidatieprogramma is ontwikkeld voor de revalidatie van verschillende cardiale aandoeningen. Denk hierbij aan onder andere de revalidatie na het doormaken van een infarct, het ondergaan van een dotterprocedure of een bypassoperatie. Het hartrevalidatieprogramma wordt uitgevoerd volgens een vaststaand protocol, waar alle fysiotherapiepraktijken die meewerken aan het programma zich aan houden.

Behandeling volgens het hartrevalidatieprogramma vindt plaats na doorverwijzing van de behandelend cardioloog. In samenwerking met het Spaarne Gasthuis voeren de aangesloten fysiotherapiepraktijken de beweegmodule van de hartrevalidatie uit.

Afhankelijk van de aandoening en het niveau van de cliënt bij aanvang van het revalidatieprogramma, kan het programma zeven tot dertien weken duren. Aanvullend bestaat er de mogelijkheid om een beweegprogramma van drie maanden te volgen, hierin kan onder begeleiding het zelfstandig sporten worden gestart. Daarnaast bieden alle praktijken, die meewerken aan het hartrevalidatieprogramma, de mogelijkheid om de zelfstandige sportactiviteiten binnen de vertrouwde omgeving van de praktijk voort te zetten.

Doordat de revalidatie plaats vindt volgens een vast protocol, kan de voortgang nauwgezet in kaart worden gebracht. Binnen het protocol bestaan vaste meetmomenten waarin de cliënt met de behandelend therapeut vragenlijsten invult en metingen uitvoert. Dit geeft de cliënt en de behandelend therapeut de mogelijkheid de effecten van de revalidatie in kaart te brengen en de inhoud van de revalidatie aan persoonlijke behoeften aan te passen.

Regelmatige terugkoppeling aan de cardioloog, zowel schriftelijk per rapportage, als mondeling in een MDO (multidisciplinair overleg tussen verpleegkundig specialist cardiologie en cardioloog) zorgt ervoor dat de cardioloog op de hoogte is van het verloop van de revalidatie. Ook eventuele problemen kunnen op deze manier snel besproken en behandeld worden.

Het programma bestaat in eerste instantie uit individuele begeleiding. De behandelend therapeut brengt in kaart wat het startniveau van de cliënt is en werkt van daaruit een plan uit. Na een aantal individuele trainingssessies zal worden gestart met groepstraining. Dit betekent samen met anderen actief werken aan het herstel, maar altijd volgens een op maat gemaakt programma.

De praktijken die deelnemen aan het hartrevalidatieprogramma zijn speciaal geselecteerd en voldoen aan alle eisen welke zijn gesteld door de NVVC (Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie) om de revalidatie van hartpatiënten te mogen uitvoeren. De revalidatie is opgesteld volgens de laatste richtlijn van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). In de praktijken beschikt men over de juiste apparatuur en ruimte om de hartrevalidatie goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben alle praktijken reanimatiegetraind personeel en zijn zij in bezit van een AED. Wanneer u revalideert in een praktijk welke deelneemt aan het Mijn Hartrevalidatie programma, weet u zeker dat u aan het juiste adres bent voor uw revalidatie!

Kijkt u voor meer informatie over het Mijn Hartrevalidatie programma op www.mijnhartrevalidatie.nl

Spread the word. Share this post!