Informatiebijeenkomsten Begrijp de Pijn.

Informatiebijeenkomsten Begrijp de Pijn

Pijn is de voornaamste reden dat mensen zich melden bij de fysiotherapeut, het is een lastig probleem dat u in veel activiteiten kan hinderen.

In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van pijn in het lichaam. Daaruit is naar voren gekomen dat er verschillende vormen van pijn bestaan. Pijn op basis van een (dreigende) beschadiging is acute pijn en dient een duidelijk doel, namelijk de persoon waarschuwen. Wanneer de (dreigende) beschadiging weg is, kan pijn blijven voortduren, zonder dat het nog een doel heeft. We spreken dan van chronische pijn, dit is een dysfunctionele pijn (pijn waar het lichaam niets aan heeft).

Daarnaast weten we dat iedere persoon pijn anders ervaart en uit. De een kan het uitschreeuwen van de pijn, terwijl een ander nauwelijks pijn ervaart. Ook de omgang met de pijn verschilt van persoon tot persoon. Sommigen durven zich bijna niet meer te bewegen, terwijl anderen juist doorgaan zonder dat ze gehoor geven aan de pijn.

Om meer inzicht te krijgen in hoe ons pijnsysteem werkt en om te leren op een goede manier hier mee om te gaan, houdt collega Erwin één keer per maand een voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp. Hij zal u in deze bijeenkomst informatie geven over het pijnsysteem, welke factoren hier invloed op uitoefenen en hoe u hiermee om kunt gaan.

De volgende bijeenkomst zal op 28 februari van 19:30 tot 20:30 plaats vinden.

Heeft u interesse? Meldt u dan hier aan.

Spread the word. Share this post!