Keurmerk Fysiotherapie

Elke fysiotherapeut is verplicht zich in te schrijven voor een kwaliteitsregister. Dit register toetst, of de therapeut zijn kennis en vaardigheden onderhoudt, door regelmatig deel te nemen aan na- en bijscholing. Binnen onze praktijk is elke fysiotherapeut aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie. In samenwerking met twee praktijken uit de regio komen onze fysiotherapeuten vier keer per jaar samen voor een vakinhoudelijke avond. Daarnaast volgen zijn symposia, scholingen en cursussen om de kennis en vaardigheden continue up-to-date te houden.

Effectiviteitstraject/ Plus-status

Donderdag 14 december 2017 is Fysiotherapie Maas weer bezocht door 2 auditoren van HCA in het kader van het Effectiviteitstraject Fysiotherapie. Zij hebben de Effectiviteitsaudit bij ons afgenomen. De Effectiviteitsaudit is een audit voor praktijken, die twee of meer opeenvolgende keren de Plus audit met positief resultaat hebben doorlopen. Fysiotherapie Maas heeft deze audit met goed resultaat doorlopen, zonder op- of aanmerkingen van de beide auditoren.

Tijdens de audit zijn de volgende criteria getoetst:

 1. Het Motivational Paper
  2. Centraal Kwaliteitsregister
  3. Praktijkorganisatie, inrichting en accommodatie
  4. Hygiëne, privacy en veiligheid
  5. Klachtenregeling
  6. Wet- en regelgeving
  7. Kwaliteitsjaarverslag en beleidsplan
  8. KNGF richtlijnen
  9. Methodisch handelen

Op 6 september 2018 hebben wij tevens met goed resultaat de effectiviteitsscan afgelegd, dit is het voortraject voor een volgende effectiviteitsaudit.

CQ-index

De CQ-index is het patiënttevredenheidonderzoek. Het patiënttevredenheidonderzoek wordt na afronding van het behandeltraject per e-mail uitgestuurd. Het is voor onze praktijk en therapeuten essentieel om te weten te komen hoe tevreden onze patiënten zijn. Door middel van dit onderzoek kunnen wij namelijk optimale zorg blijven leveren.

Scholing

Naast de therapeuten die reeds een masteropleiding hebben gevolgd (Paul en Erwin zijn manueel therapeut en Marlies kinderfysiotherapeut) zijn er op dit moment een viertal collega’s bezig met hun specialisatie. Shannon en Sabine hebben gekozen voor manuele Therapie, Agnes voor kinderfysiotherapie en Bas volgt inmiddels het laatste jaar van zijn opleiding sportfysiotherapie.

Naast scholing van onze collegae dragen wij ook bij aan scholing van aanstaand fysiotherapeuten en manueel therapeuten. Wij begeleiden stagiaires van de fysiotherapie opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Leiden en van de manuele therapie opleiding van de SOMT.