Schouderpoli

Schouder aan schouder

Als sinds enige tijd staat onze collega Paul "schouder aan schouder" met dr. T.S. Oei (orthopeed) op de schouderpoli van het Rode Kruis Ziekenhuis. Samen onderzoeken ze veel patiënten met (complexe) schouderproblemen. Veelal zal er een röntgenfoto en een echo gemaakt worden om een volledig beeld van de schouder te krijgen en worden deze resultaten gekoppeld aan de bevindingen van het lichamelijk onderzoek.

Door deze unieke samenwerking tussen fysiotherapeut en orthopeed wordt, in overleg met de patiënt, bepaald wat de beste behandelmethode is. Dit kan bestaan uit specialistische fysiotherapeutische begeleiding, een injectie of in sommige gevallen een operatieve ingreep. Meestal is opereren niet noodzakelijk en volstaat adequate fysiotherapeutische zorg.

Voor een consult op de schouderpoli is altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Heeft u een verwijzing? Neem dan contact op met de polikliniek orthopedie van het Rode Kruis Ziekenhuis via telefoonnummer: 0251-265685.

 

 

Spread the word. Share this post!