Valpreventieweek

Na vallen weer durven opstaan en ook weer doorgaan!

De eerste week van oktober is het zo ver, de Nationale Valpreventieweek staat voor de deur!

Fysiotherapie Maas is aangesloten bij Sta Sterk!, een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten in de regio Kennemerland, die valpreventietraining verzorgen. Voor de valpreventietraining wordt gebruik gemaakt van het Otago-programma. Otago is een individueel oefenprogramma voor het behoud of herwinnen van kracht en evenwicht, om zo weer vertrouwen in eigen kunnen te krijgen. Alle deelnemende fysiotherapeuten zijn opgeleid tot Otago-instructeur.                                   

Van 1 tot en met 12 oktober biedt Fysiotherapie Maas een gratis intake aan, waarmee de kracht en het evenwicht in kaart worden gebracht en het valrisico wordt besproken. De intake bestaat uit een vijftal testen en aan de hand van deze testen en de valrisicoanalyse zal een passend advies aan de cliënt worden gegeven.

Is vallen dan zo'n veel voorkomend probleem?

Onder senioren is vallen een groot probleem met vaak ingrijpende, persoonlijke, maatschappelijke en financiële gevolgen. Jaarlijks vallen ongeveer één miljoen 65-plussers. Dat komt neer op een op de drie 65-plussers. Bij 80-plussers gaat het zelfs om 50%. Soms met ernstige gevolgen, waar men zeker op oudere leeftijd vaak moeilijk van herstelt. Gezien de vergrijzing in Nederland wordt er verwacht dat het aantal valincidenten toe zal nemen.

Vallen heeft negatieve gevolgen voor de mobiliteit, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de ouderen. Wat vaak leidt tot valangst en inactiviteit. Het risico om te vallen wordt vaak groter door verval van kracht en/of coördinatie. Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van valpreventie. Uit onderzoek komt naar voren dat er tot 40% minder valincidenten optreden bij mensen die het individuele oefenprogramma Otago hebben gevolgd. 

Valrisicotest

De valrisicotest geeft een indicatie of er een verhoogd risico is op vallen.

Als u de volgende vragen met ja kunt beantwoorden,

  • Bent u het afgelopen jaar één of meer keren gevallen?
  • Heeft u moeite met bewegen, lopen of balans houden?

dan is er sprake van een verhoogd valrisico en komt u in aanmerking voor een valrisicoanalyse.

Klik hier om u direct aan te melden voor een afspraak.

 

Spread the word. Share this post!