Wat is COPD?

COPD staat voor Chronische Obstructieve Longaandoeningen. COPD is een langdurige ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Welke vaak begint met extra slijmvorming. Later beschadigt de ontsteking de longen. De kleine luchtwegen verliezen hierdoor op den duur hun stevigheid en de longen worden minder rekbaar. Verkoudheid, luchtweginfecties en prikkelende lucht, zoals rook, verergeren de ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen.

Klachten bij COPD

Klachten behorend bij COPD zijn veel en (soms) moeilijk hoesten, slijm opgeven, piepende ademhaling en snel benauwd zijn tijdens inspanning. Bovendien hebben COPD-patiënten vaker luchtweginfecties, die meestal langer duren. Ten gevolge van het chronische ziektebeeld COPD en de directe en indirecte gevolgen hiervan (Bv. tijdelijk zuurstoftekort, medicatiegebruik, toename van inactiviteit en een slechte voedingstoestand), gaat de algehele conditie achteruit. Conditie is meer dan uithoudingsvermogen alleen. Lenigheid, coördinatie, kracht en snelheid spelen naast lichaamssamenstelling een belangrijke rol.

Waarom een reactiveringprogramma?

Patiënten hebben de neiging om inspanning te vermijden, waardoor de algemene conditie verslechtert. Hierdoor kunnen er problemen worden ondervonden in het algemeen dagelijks leven. Er kunnen psychische klachten ontstaan zoals angst, lagere zelfwaardering en mogelijk zelfs depressiviteit. Deze vicieuze cirkel moet worden doorbroken.

Ons reactiveringsprogramma

Ons COPD programma bestaat al sinds 1999. En heeft al vele patiënten geholpen bij de reactivering. In de afgelopen jaren is het programma volop in beweging geweest en wordt de inhoud telkens aangepast aan de nieuwste inzichten, om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen. Wellicht heeft uw verwijzend arts reeds besproken, dat u bij ons een COPD trainingsprogramma kunt volgen. Het kan ook zijn dat u vandaag voor het eerst van het bestaan van ons programma hoort. In beide gevallen bent u van harte welkom bij ons.

Doelstelling

De doelstelling van het programma is het verbeteren van het inspanningsvermogen, waardoor beperkingen verminderen of opgeheven worden. Hierbij wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijk niveau van inspanning en het zelfstandig kunnen ondernemen van de opgedane conditie.

Inhoud

Alvorens het programma start, worden er persoonlijke behandeldoelen voor u opgesteld. Deze zijn afhankelijk van uw huidige conditie en worden tijdens een intake geïnventariseerd middels verschillende testen en vragenlijsten. Het verdere verloop van het programma is onderverdeeld in verschillende fasen.

Fase 1: Tijdens de eerste fase krijgt u o.a. ademhalings– en ontspanningsoefeningen en daarnaast wordt uw algehele vitaliteit en conditie verbeterd aan de hand van een gefaseerd oefenprogramma.

Fase 2: In deze tweede fase zal het programma in teken staan van buitenactiviteiten en zullen sport– en spelvormen de hoofdrol krijgen.

Fase 3: Wanneer de laatste fase is aangebroken, zult u aangesproken worden op uw eigen verantwoordelijkheden met betrekking tot zelfstandig bewegen.

Gedurende het programma wordt uw voortgang in kaart gebracht door middel van voortgangsmetingen. Aan de hand van de verkregen resultaten wordt uw programma bijgestuurd.

Wilt u starten?

Neem direct contact op via telefoonnummer 0255-532211 of meld uzelf aan via onderstaande knop.