Het is een terugkerend onderwerp in het nieuws: de gevolgen van het doormaken van een val. In Nederland maakt iedere vijf minuten een 65-plusser een val waardoor hij of zij naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet. Ook het aantal overlijdensgevallen als gevolg van een val neemt toe. Dit alles maakt vallen en met name het voorkomen daarvan een belangrijk aandachtspunt in voor de gezondheidszorg.

Zo ook voor de fysiotherapeut, welke u bij kan staan met een valpreventieprogramma. Het doel daarvan is de kans op het doormaken van een val te verminderen en de gevolgen van een val zo klein mogelijk te houden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een programma gericht op het verbeteren van kracht (algeheel en in de benen) en balans een afname geeft van de kans op vallen en de kans op een breuk als gevolg van vallen verminderd.

Collega’s Pieter en Loes verzorgen binnen onze praktijk individuele valpreventietraining. In deze training wordt eerst in kaart gebracht hoe groot het risico op vallen is. Ook wordt er samen met u gekeken naar factoren in en om huis die de kans op vallen vergroten en die mogelijk aangepast kunnen worden.  Samen met Sofie en Loes werkt u in een op maat gemaakt programma aan het verbeteren van uw kracht en balans.