De gemeente Velsen vindt het belangrijk dat de jeugd in de gemeente zich goed ontwikkeld en dat er voor iedereen een passend sportaanbod is. Om dit goed te begeleiden, is er begin september gestart met het screenen van de motoriek van basisschoolleerlingen in groep 1 t/m 8 op de Zefier, de Origon en de Pleiaden school.

Het screenen wordt gedaan met de MQ-scan en wordt door het team van SportSupport afgenomen. De kinderfysiotherapeuten van Fysiotherapie Maas hebben geholpen met het screenen van de kleutergroepen. De MQ-test brengt met een korte beweegbaan het motorisch functioneren van de leerlingen in kaart. Het doel van het screenen is om inzicht te krijgen in de motoriek van de kinderen, zodat er beter ingezet kan worden op preventie.

Blijkt uit de test een lage scoren te komen in de motorische vaardigheden, dan kan er passend sport/beweegaanbod gegeven worden aan de kinderen door middel van extra beweeglessen, MRT of kinderfysiotherapie. Als de kinderen in aanmerking komen voor kinderfysiotherapie, dan zullen onze kinderfysiotherapeuten Marlies of Agnes het kind uitgebreid 1-op-1 testen en de motorische begeleiding voor hun rekening nemen. Binnenkort zal de MQ-scan op meerdere scholen in Velsen starten.


Mocht u vragen hebben over de motoriek van uw eigen kind of wilt u al eerder dat de motoriek getest wordt? Dan kan! Stuur een email naar: marlies@fysiomaas.nl en we maken snel een afspraak!