De zomervakantie is alweer (bijna) ten einde en de scholen gaan weer beginnen. Ook in het nieuwe schooljaar zijn wij, Agnes (en Marlies na haar zwangerschapsverlof), als kinderfysiotherapeuten weer werkzaam op verschillende basisscholen in IJmuiden. Naast dat wij gewoon kinderen behandelen op de praktijk bij IJMed zijn wij ook werkzaam op basisschool de Origon, de Pleiaden, de Zefier, de Klipper en de Vuurtoren.

Niet alle kinderen ontwikkelen zich in hetzelfde tempo en sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig om bepaalde fijn- of grof motorische vaardigheden eigen te maken. Kinderen op de basisschool kunnen bijvoorbeeld een slordig en slecht leesbaar handschrift hebben, pijnklachten hebben met schrijven of te traag schrijven waardoor ze moeite hebben om mee te komen met hun klasgenootjes. Maar ook kunnen kinderen
wiebelig en onrustig zijn bij schooltaken, moeite hebben met concentreren, houterig of angstig zijn met bewegen, moeite hebben met hinkelen of fietsen, vaak vallen en/ of moeite hebben met gym.

Eén van de voordelen van kinderfysiotherapie op school is dat wij direct kunnen overleggen met de intern begeleider (IB-er) en de leerkracht. Ook leerkrachten en ouders kunnen makkelijk contact met ons opnemen als er vragen zijn met betrekking tot de (motorische) ontwikkeling van een kind. Tevens is het voor het kind een betrouwbare omgeving en is er geen extra belasting voor kind en ouder om na schooltijd naar de
praktijk te komen.
De behandeling van kinderen wordt de eerste 18 keer vanuit de basisverzekering vergoed.

Zit uw kind op één van deze scholen en heeft u vragen met betrekking tot kinderfysiotherapie of de motorische ontwikkeling van uw kind? U kunt contact opnemen via telefoonnummer: 0255-532211 of via de email:
agnes@ijmed.nl